Når vi bruker å passe på oss selv, så passer vi som regel på ansiktet, hendene eller ryggen. Massasje timene blir som regel brukt på akkurat de kroppsdelene, og etter vi har hatt verdens mest avslappende time er vi så god som ny. Men, vi glemmer faktisk noe viktig – våre føtter. Kanskje de mest arbeidende kroppsdelene vi har, bortsett fra hjernen selvsagt. Føttene har faktisk mye å si på vår helse, og man kan faktisk fikse mange områder ...